O mne

Foto: Maroš Vaňo

Moja duša si v piesňach našla svoj priestor. Cesta k vlastným piesňam však bola dlhá. Napriek tomu, že hudbu som miloval odmalička. Ako poslucháč, fanúšik, gitarista, DJ, perkusionista a amatérsky producent, som si cestou vyskúšal vskutku všeličo, než som zložil prvú pieseň. Preto verím, že toto všetko sa do mojich piesní pretaví. Píšem “mojich piesní”, aj keď sa cítim byť skôr remeselníkom, než pôvodcom svojich piesní. Podobne ako naše deti, piesne prichádzajú cez nás, ale nám nepatria, aj keď sa v nich vidíme. V istom zmysle aj ony vyžadujú svoje, ale majú vlastný život. Preto som sa rozhodol urobiť tento web, aby sa mohli dostať k ľuďom a ľudia k nim. Viac, než tieto slová, Vám však možno povedia samotné piesne, prípadne môj blog.


F O T O G A L É R I A