O čom je album ŽI MA

Ďakujem Vám za Váš záujem o moju tvorbu. Piesne, ktoré nás oslovia, často majú schopnosť evokovať v nás obsahy, ktoré súvisia s našim životom. Na základe otázok poslucháčov a poslucháčok, som pripravil tento zoznam, ktorý odkrýva obsah jednotlivých piesní albumu ŽI MA z môjho pohľadu.

 1. Vyrastiem
  Moja úplne prvá pieseň, napísaná náhle po “osvietení”, ktoré na niekoľko mesiacov zásadne zmenilo moje vnímanie vlastného života. Táto pieseň bola vlastne jeho súčasťou, lebo som cez ňu objavil svoju schopnosť písať piesne – čo bol pre mňa takpovediac extatický zážitok. Ostatné je vlastne vyjadrené v texte piesne, za ktorým je predovšetkým pocit oslobodenia a naplnenia.
 2. Radosť bláznov
  Pieseň, ktorá vyjadruje snahu vystúpiť zo schémy, v ktorej život “preteká pomedzi prsty”. Silno vyjadrený životný pocit “syndrómu dobrého chlapca” ktorý sa prebúdza a začína chápať, že bez bolesti, ktorej sa toľko bál, to ďalej nepôjde. A taktiež náčrt ďalšej cesty, ktorá prinesie aj smiech cez slzy a radosť “bláznov”.
 3. V stredu za domom
  Pieseň vyjadrujúca úžasnú ľahkosť bytia, ktorú zažívame, keď sa ako deti môžeme celé hodiny “hrať za domom”. Život bez časového tlaku, ktorý sám prirodzene plynie a vyvíja sa presne tak, ako má aj neskôr – ak mu to dovolíme.
 4. Hravé okamihy
  Pieseň nadväzujúca na predchádzajúcu, aj keď ide ešte hlbšie a tým pádom je viac rozjímavá, než hravá. Myslím, že ide o jednu z mojich najlepších piesní, ktorá vyjadruje esenciu “detského” sveta, nezaťaženého schematizmom či dogmatizmom. Z tejto hravej esencie čerpám energiu pre napĺňanie svojho účelu.
 5. J. Livingsong
  Pieseň čiastočne inšpirovaná príbehom Čajka Jonathan Livingston od Richarda Bacha. Zmierenie sa s tým, že moje činy nemusia a niekedy ani nemôžu napĺňať štandardy mojich piesní. Odhalenie hĺbky a “váhy” tvorivého procesu. A nájdenie jeho adresáta.
 6. Krok sun krok
  Pieseň napísaná 8. mája, ktorá konfrontuje vojnu navonok s vojnou vnútri. Taktiež zjavnú a skrytú “studenú” vojnu, ktorá nikdy neskončila a ktorej následky sú ťažšie identifikovateľné. Zároveň je to pieseň o “závoji Mája” ktorý podľa hinduistov prináša krásu vo forme ilúzie a tým roztáča naše “koleso karmy”.
 7. Odraz sa
  Silná pieseň o precitnutiach – do krásy možností, aj smutnejšej reality. O lietaní a pádoch, vo vzťahu k ľuďom, ktorí sú navonok nablízku, ale vnútorne vzdialení. Aj o nádeji na precitnutie, ktoré všetko prežiari.
 8. Poschodová
  Toto je moja druhá pieseň, ktorú som napísal na text básne, vytvorenej pred mnohými rokmi pre imaginárne dievča. Text, ktorý neskôr zaznel na mojej svadbe, vyjadruje silnú potrebu lásky, pozitívnu vieru a pocit zo spoločnej cesty. Obsahuje potrebu odlúčenia aj návratu. Jedna z mojich najpozitívnejších aj najdynamickejších piesní, nielen o vzťahu k žene.
 9. Veľké cnosti
  Pieseň o tak trochu falošných mužských, ale aj ženských vzoroch. Rozkrytie rozporu medzi romantickým ideálom a komplexnou realitou. Túžba po kráse a dokonalosti, ktorá však obsahuje túžbu po ničom netúžiť…
 10. Verím
  Pieseň, ktorá, podobne ako celý album, nerieši náboženskú vieru, ale skôr etické a spirituálne viery, resp. neviery, ktoré tvoria náš život. Hudobne ide o “najagresívnejšiu” a možno najvýraznejšiu skladbu na albume, v ktorej si po speváckej stránke v istom zmysle vždy siaham na dno. Skladba je zároveň tak trochu rytmickým hlavolamom, ktorý rozvíja nové možnosti.
 11. Bez krídel
  Toto je “najnovšia” skladba na albume, ktorá ma povytiahla z osobnej krízy. Zobrazuje naše naháňanie sa za preludmi, prehliadajúc hodnotu a krásu života pred vlastnými očami. Nadväzuje na “Verím” v odhaľovaní racionalistického, materialistického okliešťovnia sveta, resp. násilného “vtláčania života do štvorcovej siete”.
 12. Daruj mi
  Ide o jednu z mojich najsilnejších piesní, ktorá sa ukázala byť aj jednou z najdlhších. Jej prirodzené miesto je na konci albumu a jej hudobný “šat” je z celého albumu najskromnejší – prakticky len gitara a spev. (Uhádnete aký nástroj sa tam ešte ozve? 🙂 ) Pieseň začala vznikať jedného letného večera v roku 2012, kedy impozantný spln osvietil moju cestu a ukázal mi hodnotu toho, čo všetko život umožňuje. Daruj mi je preto najmä piesňou o vďačnosti, ako základného prvku krásneho a naplneného života.

Album ŽI MA čerpá z piesní zložených počas takmer päťročného obdobia od konca decembra 2011, kedy som začal tvoriť piesne. Je to konceptuálny album, výber skladieb teda nebol robený podľa princípu “všetky najlepšie”, ale tak, aby tie vybrané spolu vytvorili určitú kompaktnú, aj keď mnohovrstevnú výpoveď. Nevýhodou takéhoto prístupu je to, že niektoré z najsilnejších skladieb sa na CD nemusia dostať, výhodou je však to, že každá jedna, ktorá “prešla” presne “sedí” na svojom mieste. Cítim, že toto výrazne zvyšuje výpovednú hodnotu albumu, jeho konzistentnosť a počúvateľnosť.

Aj keď som za posledné dva roky (možno aj kvôli práci na CD) nezložil ani jednu autorskú pieseň, z tých, ktoré mám zložené, by sa dali vytvoriť možno dva ďalšie albumy. Budúcnosť preto môže priniesť ďalšie CD. Album ŽI MA som však vytváral tak, aby som neľutoval, keby sa časom náhodou ukázalo, že je to moje jediné CD. Vyjadril som ním teda najmä to, čo som považoval za najdôležitejšie vyjadriť ako prvé. Okrem seba som ho tvoril aj pre svoje deti a rodinu, ale aj pre všetkých, s ktorými môže moja hudba rezonovať, alebo komu môže pomôcť. Na mňa mali tieto piesne transformatívny účinok. Možno ho budú mať aj na vás…

(september 2018)

 

Stiahnuť album ŽI MA